Welkom bij
EntreComp4Transition

Werken aan een groene en digitale toekomst

EntreComp4Transition is gericht op het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve, multidisciplinaire benaderingen van onderwijs en leren om de weg te effenen voor jobprofielen van de toekomst, zoals de Green Transition Facilitator Dit project beoogt het bevorderen van een ondernemersmentaliteit, het faciliteren van co-creatie en het waarborgen van de erkenning van leerresultaten

Vijf landenclusters hebben innovatieve allianties gesmeed om leerkrachten, opleiders, bedrijven en eindgebruikers te ondersteunen in een leertraject. De activiteiten omvatten een grondige analyse van de hiaten in vaardigheden, de ontwikkeling van een tweeledige methodologie met innovatieve leerinhoud die via een MOOC wordt geleverd in overeenstemming met ECVET- en EQAVET-kaders, proefsessies, een mobiliteitsregeling en het creëren van open badges om HE/VET te ondersteunen en bedrijven in staat te stellen verworven competenties te verifiëren.

Het project zal ook een duurzaam op AI gebaseerd instrument ontwikkelen om bedrijven te ondersteunen bij het identificeren van hiaten in vaardigheden en het vergroten van hun concurrentievermogen. Meer dan 30.000 belanghebbenden in de EU, variërend van bedrijven, hoger onderwijs, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, overheden, het maatschappelijk middenveld en studenten, zullen worden betrokken en rechtstreeks van het project profiteren op korte en/of lange termijn.

Photo by Karsten Würth on Unsplash