Over

EntreComp4Transition bouwt voort op het bestaande EntreComp-kader, het project is erop gericht de groene en digitale transitie in de Europese Unie (EU) rechtstreeks te ondersteunen door een ondernemersmentaliteit bij EU-burgers te ontwikkelen. Deze beleidsrichtlijn voorziet in opleiding, middelen en begeleiding voor bij- en omscholing van EU-burgers via ondernemerschap en groene en digitale vaardigheden om zo bij te dragen tot een sterker en veerkrachtiger Europa.

Door een ondernemende houding aan te moedigen, wil EntreComp4Transition nieuwe creatieve, onderwijs- en leermethodes opzetten en de weg effenen voor jobprofielen van de toekomst, zoals de „Green Transition Facilitator”. Een flexibel, creatief en leiderschapsprofiel dat in staat is nieuwe duurzame zakelijke kansen te identificeren door innovatie te benutten om de succesvolle groene en digitale transitie van de EU te waarborgen.

Doelstellingen

  • Bevorderen van nieuwe, innovatieve, multidisciplinaire benaderingen van onderwijs en leren ter ondersteuning van kmo’s in de groene en digitale transitie
  • De weg voorbereiden naar de „groene transitie facilitator”
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen
  • Verbeteren van de kwaliteit en relevantie van de ontwikkelde vaardigheden en zorgen voor certificering
  • Faciliteren van de kennisopbouw en co-creatie van kennis tussen hoger onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding, het publiek en het bedrijfsleven
  • Effectieve en efficiënte systemen voor hoger onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding ontwikkelen en ondersteunen, en bijdragen tot innovatie.

Meer informatie

Photo by Cosmin Serban on Unsplash