Partners

EntreComp4Transition is een transnationaal Europees project met 15 partners in 5 landen. Onder leiding van Eurochambres werken partners uit België, Spanje, Turkije, Italië en Oostenrijk samen om nieuwe, innovatieve, multidisciplinaire benaderingen van onderwijs en leren te ontwikkelen die de weg banen naar de digitale en groene toekomst.

Scroll naar beneden voor meer informatie betreffende elk van de projectpartners.


Eurochambres

België

Eurochambres, opgericht in 1958, fungeert als de ogen, oren en stem van de Europese Kamers van Koophandel en het bedrijfsleven. Eurochambres vertegenwoordigt meer dan 20 miljoen bedrijven in Europa via 43 nationale verenigingen van kamers van koophandel en industrie en twee transnationale kamerorganisaties, en een Europees netwerk van 1700 regionale en lokale kamers. Meer dan 93 % van deze bedrijven zijn kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Chambers’ leden geven werk aan meer dan 120 miljoen medewerkers

Bantani Education

België

Bantani Education is een non-profitorganisatie gevestigd in België met als doel ondernemend en creatief leren te stimuleren. Dankzij uitgebreide beleids- en praktijkervaring samen te brengen werken we samen met partners uit de publieke, gemeenschaps- en private sector om ondernemersvaardigheden te integreren in alle soorten leren. Onze medeoprichters en netwerk van medewerkers werken vanuit heel Europa aan samenwerkingen en initiatieven waarbij beleidsmakers, opvoeders, de gemeenschap en de particuliere sector betrokken zijn, om hoogwaardige ondernemende en creatieve leerpraktijken en -beleid te integreren in formeel en niet-formeel leren.  

SPW – Economie Emploi Recherche – Direction de la Formation professionnelle

België

Het ministerie van Werkgelegenheid en Beroepsopleiding maakt deel uit van de SPW (Service Public de Wallonie), de overheidsdienst van Wallonië. De belangrijkste missies zijn: bevordering van sociaal-professionele integratie, bevordering van beroepsopleiding door middel van beroepskwalificaties en een leven lang leren, ondersteuning van werk scheppende activiteiten door mentoring van ondernemers en ondersteuning van de digitale transitie van scholen vanuit pedagogisch en technisch standpunt.  

Thomas More Hogeschool

België

Thomas More is de grootste Hogeschool in Vlaanderen, waar 20.000 studentengehuisvest zijn over 10 campussen en kunnen kiezen uit 41 bacheloropleidingen en 15 associate degree programma’s (www.thomasmore.be). Thomas More maakt deel uit van de Associatie KU Leuven. Curricula zijn ontworpen in nauwe samenwerking met innovatieve en toonaangevende bedrijven en organisaties. Onderzoek in Thomas More (TM) is van nature multidisciplinair en combineert kennis uit verschillende domeinen en disciplines.

Cámara de Comercio de España

Spanje

De Kamer van Spanje is een overheidsorgaan die bij wet 4/2014 wordt geregeld en dat het algemeen belang vertegenwoordigt van de Spaanse bedrijven en ondernemers die actief zijn in de sectoren handel, industrie, diensten en navigatie. De Spaanse Kamer coördineert 85 lokale Kamers en biedt advies, ondersteunende diensten en opleidingsactiviteiten aan Spaanse bedrijven, ondernemers en studenten.

Junta de Extremadura Consejería de Economía Ciencia Y Agenda Digital

Spanje

Het ministerie van Economie, Wetenschap en Digitale Agenda van de regionale regering van Extremadura is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor onder meer regionaal beleid op het gebied van ondernemerschap en kmo’s, concurrentievermogen, innovatie en digitale transitie. De regio Extremadura werd in 2017 door het Comité van de Regio’s bekroond met het label „European Entrepreneurial Region” en is een Europese referentie voor programma’s in verband met ondernemerschapsonderwijs (toepassing van EntreComp), programma’s voor sociaal ondernemerschap en ondersteuningsprogramma’s voor kmo’s, variërend van bewustmaking tot internationalisering. Zij zijn zeer actief op Europees en internationaal niveau en nemen deel aan talrijke door Europa gefinancierde projecten van COSME, Erasmus+, Horizon2020, Interreg, enz. Het regionale ministerie ontwikkelt momenteel verschillende projecten om kmo’s te begeleiden bij de overgang naar een groenere en meer digitale economie.

Universidad de Cantabria

Spanje

De Universiteit van Cantabrië is een moderne openbare instelling die sinds de oprichting in 1972 bijna 36.000 universitaire studenten heeft opgeleid. Het belangrijkste doel is bij te dragen tot sociale vooruitgang door inzet voor onderwijs en wetenschappelijke uitmuntendheid.Om die doelstellingen te bereiken, streeft het ernaar de kwaliteit van werk voortdurend te verbeteren, wat zich vertaalt in de toepassing van een proces van herziening en verbetering van al het onderwijs, onderzoek en administratieve activiteiten. Deze constante vraag stelt het in staat om een van de negen “Campuses of International Excellence” in Spanje te zijn en om te worden beschouwd als een van de tien beste universiteiten in het land op het vlak van kwaliteit en wetenschappelijke productiviteit.

Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero

Spanje

Fundación UCEIF organiseert haar activiteiten op het gebied van ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid, sociale ontwikkeling, SDG-aanpassing en jeugdbewustzijn, kmo’s, ontwikkeling van startups en plattelandsontwikkeling via het Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE). CISE (Santander International Entrepreneurship Center) werd opgericht in 2012 met de steun van de Regionale Overheid van Cantabrië, de Universiteit van Cantabria en Santander Bank via haar Santander University Division. De missie van CISE is om een betere samenleving te creëren door de creatieve, ondernemende en innovatieve vaardigheden van haar leden aan te moedigen door middel van een alomvattende aanpak die uiteindelijk leidt tot het genereren van ondernemende bedrijven en werkgelegenheidskansen. CISE bevordert een ondernemerscultuur en de ontwikkeling van startups door middel van een breed scala aan innovatieve trainingsprogramma’s die weerbare methodologieën en real-life ervaringen combineren en zo creativiteit stimuleren, innovatie bevorderen, een netwerk van getalenteerde mensen inspireren en uiteindelijk werkgelegenheid creëren. De principes die al onze acties in CISE leiden, zowel intern als extern, omvatten sociale betrokkenheid, teamwork, kwaliteit, transparantie, samenwerking, innovatie, passie en kennis. In overeenstemming met deze principes focussen we bij CISE op kleinere regio’s en steden en kansarme mensen in onze programma’s en activiteiten, waardoor gelijke kansen voor alle leden van onze samenleving worden bevorderd. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Turkije

Als een van de grootste niet-gouvernementele organisaties van Turkije bedient TOBB 1,5 miljoen kmo’s in 81 provincies via zijn Chambers, Commodity Exchanges en Sectoral Assemblies. De belangrijkste missie van TOBB is het verbeteren van de economische groei, het vergroten van het concurrentievermogen van zijn leden en het verbeteren van het zakelijke en investeringsklimaat van Turkije. Het biedt een vervolg op de oplossingen voor KMO’s door middel van publiek-private raadplegingsmechanismen. Sinds 1952 investeert TOBB niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook op het gebied van onderwijs en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het vertegenwoordigt de Turkse zaken in de internationale arena door deel te nemen aan de raden van bestuur van bijna alle wereldwijde zakelijke organisaties.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Turkije

TOBB ETU-SEM werd opgericht op 22 oktober 2005. TOBB ETUSEM heeftals doel opleiding, consultancy en onderzoek te bieden aan de behoeften van bedrijven van elke omvang en individuen uit alle sectoren, met name kmo’s. TOBB ETÜ-SEM neemt wetenschappelijke aanpak, betrouwbare en onbevooroordeelde informatie als een principe en hanteert het hoogste niveau van kwaliteitsbenadering in al haar activiteiten. We zetten onze inspanningen voort om geaccrediteerde trainingsprogramma’s uit te voeren die over de hele wereld geldig zullen zijn om gekwalificeerd personeel met een hoog niveau van kennis en vaardigheden op te leiden en die overal ter wereld werkmogelijkheden kunnen vinden.

Consorzio Materahub

Italië

Materahub is een strategische ontwerphub die werkt aan het bevorderen van lokale ontwikkeling via creatieve en culturele sectoren door het bevorderen van ondernemerschap, innovatie, netwerken en kruisbestuivingsactiviteiten. De ervaring van Materahub’s professionele team is gericht op cultuur en de creatieve sector, cultureel erfgoed, toerisme, sociale innovatie, innovatie in het onderwijs en ondernemerschap onderwijs. Materahub heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het promoten van EntreComp framework en runt vandaag de Italiaanse EntreComp-community, ontstaan uit het EntreComp Europe-project. Materahub is ook coördinator van MOBILITAS NEXT, EYE programmapartnerschap.

T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione 

Italië

T2i — Trasferimento Tecnologico e Innovazione s. c. a r. l. is het innovatiebureau dat wordt gepromoot door de Kamers van Koophandel van Treviso — Belluno, Venezia — Rovigo en Verona, opgericht in 2014. t2i is geregistreerd in het National Research Registry File bij het ministerie van Onderwijs, Universiteit en Onderzoek. Ook is t2i geaccrediteerd door de regio Veneto voor de activiteiten op het vlak van voortgezette opleiding, hoger onderwijs en begeleiding en het aanbieden van diensten voor arbeidsvoorziening. T2i biedt ondersteuning en diensten om startup-initiatieven te stimuleren, met coaching, seminars en consultancy gericht op de ontwikkeling van businessplannen. T2i beheert een Incubator met bijna 70 bedrijven en heeft een specifieke expertise in jong, vrouwelijk en migrantenondernemerschap. 

Istituto Formazione Operatori Aziendali

Italië

IFoA is een particuliere instelling zonder winstoogmerk, opgericht in 1971 door de Kamer van Koophandel en sinds 1999 door het Italiaanse ministerie van Arbeid benoemd tot nationaal opleidingscentrum. IFoA is ook een particulier uitzendbureau, met 14 vestigingen in heel Italië en meer dan 200 werknemers. Wij behoren tot het netwerk van Italiaanse Kamers. Onze missie is de brugte maken tussen mensen en de arbeidsmarkt. Wij leveren programma’s voor beroepsonderwijs en -opleiding (meestal EQF4, EQF5) voor jonge werklozen, permanente opleiding voor werknemers en bedrijven, levenslang leren , advies en technische bijstand aan bedrijven en overheidsinstanties. Onze trainingen en diensten zijn gecertificeerd volgens EN ISO 9001:2015.

Unioncamere – Unione italiana delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura

Italië

Opgericht in 1901, is UNIONCAMERE (Italiaanse Unie van Kamers van Koophandel, Industrie, Handwerk en Landbouw) het overheidsorgaan dat de algemene belangen van de Italiaanse Kamers van Koophandel behartigt ten opzichte van alle institutionele belanghebbenden, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, met inbegrip van bedrijfsorganisaties, consumenten en werknemers. Unioncamere formuleert gemeenschappelijke oriëntaties, bevordert en voert gezamenlijke initiatieven uit en ondersteunt de activiteiten van Chambers. De status ervan wordt bepaald door wet nr. 580/93 en andere volgende verordeningen die erop gericht zijn de functies van Kamers uit te breiden en hun aard als institutioneel netwerk te benadrukken. De hervorming van 2016 stelde een maximumaantal in aanmerking komende kamers vast en versterkte hun activiteiten voor een actief arbeidsbeleid.

Wirtschaftskammer Österreich

Oostenrijk

WKO — Werken voor uw bedrijf. Wij vertegenwoordigen de belangen van Oostenrijkse bedrijven: de Oostenrijkse economische kamers vertegenwoordigen meer dan 540.000 aangesloten bedrijven. Als stem van het Oostenrijkse bedrijfsleven zetten we ons in voor toekomstgericht beleid dat de economie ten goede komt, zoals belastingverlichting, administratieve rompslomp en subsidies. We stimuleren de economie door onze uitgebreide diensten: de Economische Kamers zijn moderne dienstverleners en bieden snel deskundig advies over onderwerpen van arbeidswetgeving tot douane-informatie. Wij ondersteunen Oostenrijkse bedrijven met onze deskundige kennis: via onze onderwijsfaciliteiten — online, via hogescholen — dragen we bij aan het verbeteren van het concurrentievermogen van binnenlandse bedrijven.