Projectresultaten

EntreComp4Transition is een project van 36 maanden dat in totaal 27 outputs zal produceren, inclusief inzichtenrapporten, richtlijnen en digitale tools. Verdere details over elk van de outputs zullen op deze website worden bijgewerkt zodra deze beschikbaar zijn.

Het partnerschap verbindt zich ertoe alle materialen en outputs die via het project worden geproduceerd, gratis online toegankelijk te maken, in overeenstemming met het open access-principe van het Erasmus± programma.

Gemeenschappen

Het creëren van een gemeenschap of community, het waarborgen van kwaliteit en impact. Leergemeenschappen zijn een belangrijk instrument om cruciale levensvaardigheden te helpen ontwikkelen. Het doel is om gemeenschappen en individuen te laten samenkomen om sterkere banden te creëren door het actief delen van eigen middelen en luisteren naar anderen.

Marktanalyse

Voortbouwend op de aanbevelingen van GreenComp en op de leerdoelen die door de Europese Commissie in de EntreComp- en DigComp-kaders zijn vastgesteld, is het doel om discrepanties wat betreft vaardigheden tussen onderwijs en opleiding en de arbeidsmarkt te identificeren met betrekking tot digitale en groene 'softe’ vaardigheden die vereist zijn voor de toekomstige „groene transitiefacilitator”. De marktanalyse zal bijdragen tot het bepalen van de leerresultaten die nodig zijn om studenten en professionals in staat te stellen verder te gaan naar de groene en digitale transitie, ondersteund door het EntreComp Framework. Hierdoor wordt de weg vereffend en worden de juiste leerresultaten geïndentificeerd die de weg effenen naar de opleidingen waar de leertrajecten en -inhouden zullen worden ontwikkeld.

Opleiding

Ondernemersvaardigheden hebben de capaciteit om het verwerven van nieuwe groene en digitale vaardigheden mogelijk te maken. Ze zijn transversaal en kunnen verschillende onderwerpen en werkgebieden bevatten. In elk bedrijf hebben professionals verschillende rollen en taken, waardoor een ander niveau van academische achtergrond, voorbereiding en vaardigheden nodig is. De leertrajecten op het gebied van ondernemerschap, groene en digitale vaardigheden moeten zo flexibel mogelijk zijn, zodat opleiders zich kunnen aanpassen aan de leerstructuur en -inhoud om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van studenten die de opleiding volgen. Voortbouwend op de EntreComp en DigiComp competentieraamwerken, zal de training betrekking hebben op digitale en groene vaardigheden om te voldoen aan de behoeften van zowel bedrijven als studenten.

Badges

De erkenning van verworven competenties, vooral als het gaat om een nieuw profiel als de „groene transitie facilitator”, is een essentiële stap in EntreComp4Transition project, dat ervoor zorgt dat het leeraanbod niet alleen door HE wordt geïntegreerd, maar ook door beroepsonderwijs en -opleidingen. Tegelijkertijd zal de deelname van vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt aan het consortium ervoor zorgen dat erkenning niet te bureaucratisch wordt, waardoor bedrijven worden ontmoedigd. Erkenning via microcredentials zou eerder een troef moeten worden, in overeenstemming met de behoeften van de markt, het verbeteren van de prestaties van bedrijven, het ondersteunen van om- en bijscholing zonder de formele kwalificaties te ondermijnen. Gebruik makend van de EntreComp-competenties –zijn beoordeling, erkenning en ondersteuning van digitalisering en vergroening van EntreComp nieuwe werkterreinen.

Publicaties en bronnen

Alle toekomstige projectpublicaties en -middelen zullen vrij beschikbaar zijn op de website.

Photo by Noah Buscher on Unsplash