Yeşil ve Dijital Bir Geçiş İçin Girişimcilik Yetkinlikleri
EntreComp4Transition Projesine hoş geldiniz

Yeşil ve dijital bir gelecek için çalışmak

“Yeşil ve Dijital Bir Geçiş İçin Girişimcilik Yetkinlikleri” Projesi, girişimci bir zihniyeti teşvik ederek, birlikte yaratmayı kolaylaştırarak ve öğrenim çıktılarının tanınmasını sağlayarak, geleceğin “Yeşil Geçiş Kolaylaştırıcısı” olmanın önünü açan öğretme ve öğrenmeye yönelik yeni, yenilikçi, çok disiplinli yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje, Öğrenme yolunda öğretmenleri, eğitmenleri, işletmeleri ve nihai kullanıcıları desteklemek için yenilikçi ittifaklar oluşturan ülke kümelerine dayanacaktır. Faaliyetler, - Beceri açığının derinlemesine analizini, ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi) ve EQAVET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi) çerçevelerine uygun bir MOOC (Çevrimiçi Açık Kurslar) aracılığıyla sunulan yenilikçi öğrenme içeriği ve metodolojisinin geliştirilmesini, Pilot uygulamaları, Ortaklar arası farklı ülkelere hareketlilik planını, Yüksek Öğrenimi ve Mesleki Eğitim ve Öğretimleri desteklemek için dijital rozetlerin oluşturulmasını, İşletmelerin kazanılmış yetkinliklerinin doğrulamasını kapsar.

Proje aynı zamanda, şirketlerin beceri açığını belirlemek ve rekabet kapasitelerini artırmak için sürdürülebilir yapay zekâ tabanlı bir araç geliştirecektir. İşletmeler, yükseköğretim kurumları, mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları, kamu yetkilileri, sivil toplum ve öğrencilerden oluşan paydaşların sayıları AB genelinde 30 binin üzerindedir. Bu paydaşlar projeye dâhil olarak kısa ve/veya uzun vadede projeden doğrudan faydalanacaktır. “EntreComp for Transition” projesi bütün ilgili aktörleri güçlü ittifaklarla bir araya getirmek üzerine dizayn edilmiştir. Ulusal düzeyde iyi tanımlanmış yönetişim sayesinde, proje çıktıları uzun dönemde birbirine ve hatta farklı içeriklere fayda yaratacaktır.

Photo by Karsten Würth on Unsplash