Proje Hakkında

EntreComp4Transition, mevcut EntreComp Çerçevesini (AB Girişimcilik Yetkinlikleri Çerçeve Belgesi) temel alır ve proje, AB vatandaşlarında girişimci bir zihniyet geliştirerek Avrupa Birliği'ndeki (AB) ikiz (Yeşil ve Dijital) dönüşümleri doğrudan desteklemeyi amaçlar. Bu yönerge, daha güçlü ve daha dirençli bir Avrupa'ya katkıda bulunmak için Yeşil ve Dijital becerilerle birlikte girişimcilik alanı aracılığıyla AB vatandaşlarının becerilerini geliştirmek ve yeni beceriler kazandırmak amacıyla eğitim, kaynak ve rehberlik sağlayacaktır.

EntreComp4Transition, girişimci bir tutumu teşvik ederek, yeni, yaratıcı, öğretme ve öğrenme yöntemi oluşturmayı ve geleceğin “Yeşil Dönüşüm Kolaylaştırıcısı” olmanın yolunu açmayı amaçlamaktadır. Başarılı bir AB Yeşil ve Dijital dönüşümünü sağlamak için, inovasyondan yararlanarak yeni ve sürdürülebilir iş fırsatlarını tanımlayabilen esnek, yaratıcı bir liderlik profili gerekir.

Amaçlar

  • Yeşil ve dijital dönüşümde KOBİ'leri desteklemek için öğretme ve öğrenmeye yönelik yeni, yenilikçi, çok disiplinli yaklaşımları teşvik etmek.
  • Geleceğin ‘Yeşil dönüşüm kolaylaştırıcısı’na giden yolun önünü açmak.
  • Kurumsal sosyal sorumluluğu teşvik etmek.
  • Geliştirilen becerilerin kalitesini ve uygunluğunu iyileştirmek ve bunların sertifikasyonunu sağlamak.
  • Yüksek öğrenim, mesleki eğitim ve öğretim ile kamu ve iş sektörleri arasındaki bilgi akışını ve bunların birlikte oluşturulmasını kolaylaştırmak.
  • Etkili ve verimli yüksek öğrenim ve mesleki eğitim ve öğretim sistemleri oluşturmak ve bunları desteklemek ve inovasyona katkıda bulunmak.

Daha fazlasını öğrenin:

Photo by Cosmin Serban on Unsplash